Stacks Image 17
Woonkrediet Antwerpen - Kempen - Limburg nv ontstond op 15 maart 2017 uit de fusie van ‘Woonkrediet Antwerpen – Kempen nv’ en de ‘Provinciale Kredietmaatschappij voor Volkswoningen – Germinal nv’.

Woonkrediet Antwerpen - Kempen nv (voorheen
Sociaal Woonkrediet Antwerpen - Kempen nv) ontstond op 17 december 2007 uit de fusie van ‘Eigen Huis van het arrondissement Turnhout nv’ en de ‘Arrondissementele Bouwkredietmaatschappij Opbouw Antwerpen nv’.
 
Contactgegevens:
 
Tel: 0474/99.54.03
E-mail: info@woonkrediet-akl.be
 
Maatschappelijke zetel: Bankloopstraat 19, 2250 Olen
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout: 0404.157.131
 
Wij staan geen sociale hypothecaire leningen meer toe.
 
Meer informatie rond sociale hypothecaire leningen, kunt u bekomen bij de koepelorganisatie, de vzw Sociaal Woonkrediet:
 
Tel: 02 528 08 28
E-mail: info@sociaal-woonkrediet.be
Website: http://www.sociaal-woonkrediet.be
GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Ook wij vinden dit uiterst belangrijk en willen u zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over uw verwerkte persoonsgegevens. Via de volgende link vindt u meer informatie hieromtrent. Mailen i.v.m. GDPR of AVG kan naar het adres privacy@woonkrediet-akl.be.